I. DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CẤP

TT

Họ và tên HS

Lớp

Đạt giải

Kỳ thi

GV bồi dưỡng

I/ Cá nhân:

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Yến Phương

3A

KK

Tiếng Anh qua mạng cấp Huyện

Lưu Hải Phúc

2

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

1A

C

Vở sạch- chữ đẹp cấp Huyện

Trần Thị Hậu

3

Ngô Thế Thắng

1B

Ba

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

Trần Thị Huệ

4

Phan Thị Thanh Hiền

1B

KK

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

5

Nguyễn Thị Trà My

1C

Ba

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

Nguyễn Thị Thanh Thảo

6

Nguyễn Thị Tường Vy

1C

KK

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

7

Nguyễn Vương Hoàng

1C

KK

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

8

Nguyễn Quang Vũ

2A

Ba

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

Đoàn Thị Thu Hương

9

Trần Thị Thanh Tuyền

2B

B

Vở sạch- chữ đẹp cấp Huyện

Trần Thị Phụng

10

Trần Thị Thanh Tuyền

2B

Nhì

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

11

 Trần Trọng Linh

2B

Ba

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

12

Trương Thị Hương Giang

2B

Ba

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

13

Nguyễn Thị Hiền Trang

2B

KK

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

14

Nguyễn Thị Yến Phương

3A

KK

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

Võ Văn Hóa

15

Nguyễn Thị Thanh Trúc

3B

B

Vở sạch- chữ đẹp cấp Huyện

Phạm Thị Huệ

16

Lê Thị Hải Yến

3B

C

Vở sạch- chữ đẹp cấp Huyện

17

Nguyễn Thị Thanh Trúc

3B

Ba

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

18

Nguyễn Thị Quỳnh Giang

3B

Ba

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

19

Lê Thị Hải Yến

3B

Ba

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

20

Ngô Thị Bích Ngọc

3B

Ba

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

21

Phan Yến Nhi

3C

B

Vở sạch- chữ đẹp cấp Huyện

Chu Thị Hiền

22

Nguyễn Văn Lực

3C

Nhì

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

23

Phan Yến Nhi

3C

Ba

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

24

Lê Thị Mỹ Nhân

4A

Ba

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

Võ Thị Hương

25

Ngô Thế Hợi

4B

B

Vở sạch- chữ đẹp cấp Huyện

Phan Thị Y Lương

26

Nguyễn Thị Cúc Hoa

4B

C

Vở sạch- chữ đẹp cấp Huyện

27

Nguyễn Thị Hồng Ái

4B

Nhì

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

28

Nguyễn Thị Cúc Hoa

4B

KK

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

29

Nguyễn Cao Khánh Trang

5A

Ba

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

Hoàng Công Thành

30

Nguyễn Văn Nhật

5A

Ba

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

31

Nguyễn Thị Cúc Uyên

5B

A

Vở sạch- chữ đẹp cấp Huyện

Cao Thị Tuyết Lê

32

Nguyễn Thị Linh

5B

A

Vở sạch- chữ đẹp cấp Huyện

33

Nguyễn Thị Cúc Uyên

5B

KK

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

34

Nguyễn Thị Thảo Vy

5B

KK

Giải Toán trên Internet cấp Huyện

35

Nguyễn Thị Cúc Uyên

5B

Ba

Vở sạch- chữ đẹp cấp Tỉnh

36

Nguyễn Thị Linh

5B

KK

Vở sạch- chữ đẹp cấp Tỉnh

37

Nguyễn Thị Linh

5B

B

Giải thưởng Mĩ thuật cấp Tỉnh

Đoàn Thị Kim Nhung

38

Nguyễn Thị Linh

5B

B

Giải thưởng Mĩ thuật cấp Huyện

39

Nguyễn Văn Toàn

4B

Nhất

TDTT cấp Huyện

Trần Hữu Trưởng

40

Nguyễn Văn Đạt

4A

Cầu thủ XS nhất

TDTT cấp Huyện

41

Đoàn Hồ Duy Luân

4B

Nhì

TDTT cấp Huyện

42

Nguyễn Tất Hóa

4A

Nhì

TDTT cấp Huyện

II/ Tập thể

 

 

 

 

 

1

Đội bóng đá mi-ni

 

Nhì

TDTT cấp Huyện

Trần Hữu Trưởng

2

Đội điền kinh

 

Nhì

TDTT cấp Huyện

 

II. DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT  DANH HIỆU CÁC CẤP

TT

Họ và tên

Đạt danh hiệu

Ghi chú

1

Hoàng Công Thành

GVDG cấp tỉnh

CSTĐ cơ sở

2

Cao Thị Tuyết Lê

GVDG cấp huyện

UBND huyện khen

3

Dương Vĩnh Bắc

 

UBND huyện khen

4

Trần Thị Thu

 

UBND huyện khen

5

Trần Thị Hậu

GVDG cấp huyện

 

6

Trần Thị Phụng

GVDG cấp huyện

 

7

Võ Thị Hương

GVDG cấp huyện

 

8

Nguyễn Thị Nhàn

GVDG cấp huyện

 

9

Trần Thị Diệu

GV-TPT Đội giỏi cấp huyện

 

 

III. TẬP THỂ

1. Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh

2. Trường được UBND huyện tặng giấy khen

3. Công đoàn được Công đoàn giáo dục tỉnh khen

4. Liên đội Mạnh cấp huyện