I. DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CẤP

TT

Họ và tên HS

Lớp

Đạt giải

Kỳ thi

GV bồi dưỡng

I/ Cá nhân:

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Nhật Gia Hân

1A

C

Viết chữ đẹp cấp huyện

Trần Thị Hậu

2

Nguyễn Văn Thành

1B

KK

Viết chữ đẹp cấp huyện

Trần Thị Huệ

3

Nguyễn Thị Lan Chi

2B

KK

Viết chữ đẹp cấp huyện

Đoàn Thị Thu Hương

4

Phan Thị Thanh Hiền

2B

KK

Viết chữ đẹp cấp huyện

5

Vũ Lê Thùy

3B

C

Viết chữ đẹp cấp huyện

Phạm Thị Huệ

6

Trần Thị Thanh Tuyền

3B

KK

Viết chữ đẹp cấp huyện

7

Nguyễn Thị Thanh Trúc

4B

KK

Viết chữ đẹp cấp huyện

Trịnh Thanh Long

8

Lê Thị Hải Yến

4B

A

Viết chữ đẹp cấp huyện

9

Nguyễn Thị Cúc Hoa

5B

KK

Viết chữ đẹp cấp huyện

Cao Thị Tuyết Lê

10

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

4B

Nhất

Chạy 60 m nữ

Trần Hữu Trưởng

11

Nguyễn Hữu Tú A

4A

Nhì

Chạy 60 m nam

12

Nguyễn Văn Dương

4C

KK

Ném bóng nam

13

Nguyễn Văn Toàn

5B

B

Giải thưởng Mĩ thuật cấp huyện

Đoàn Thị Kim Nhung

14

Lê Thị Hải Yến

4B

KK

Giải thưởng Mĩ thuật cấp huyện

II/ Tập thể

 

 

 

 

 

1

Đội bóng đá mi-ni

 

Ba

TDTT cấp Huyện

Trần Hữu Trưởng

2

Đội điền kinh

 

Nhì

TDTT cấp Huyện

II. DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT  DANH HIỆU CÁC CẤP

TT

Họ và tên

Đạt danh hiệu

Ghi chú

1

Hoàng Công Thành

GVDG cấp tỉnh

GVCNG cấp huyện

CSTĐ cơ sở

2

Dương Vĩnh Bắc

 

UBND huyện khen

3

Trần Hữu Trưởng

GVDG cấp huyện

 

4

Đoàn Thị Kim Nhung

GVDG cấp huyện

 

5

Lưu Hải Phúc

GVDG cấp huyện

 

6

Trần Thị Hậu

GVDG cấp huyện

 

7

Lê Thị Thương

GVDG cấp huyện

 

8

Trịnh Thanh Long

GVDG cấp huyện

 

9

Đoàn Thị Hương

GVDG cấp huyện

 

10

Võ Thị Hương

GVDG cấp huyện

 

III. TẬP THỂ

1. Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh

2. Trường được UBND huyện tặng giấy khen

3. Công đoàn được Công đoàn giáo dục tỉnh khen

4. Liên đội Mạnh cấp huyện