I. DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI  CÁC CẤP

TT

Họ và tên HS

Lớp

Đạt giải

Kỳ thi

GV bồi dưỡng

I/ Cá nhân:

 

 

 

 

 

1

Phan Thị Thanh Hiền

3B

Ba

Tiếng Anh huyện

Thái Thị Hoài Dịu

2

Vũ Lê Thùy

4B

KK

Tiếng Anh huyện

Lưu Hải Phúc

3

Lê Khánh Linh

1A

Ba

Toán huyện

Phan Thị Ngọc Mai

4

Võ Thị Thương

1B

Ba

Toán huyện

Trần Thị Huệ

5

Phan Thị Ngọc Dịu

1B

Ba

Toán huyện

6

Nguyễn Lê Phương Thảo

1C

Ba

Toán huyện

Nguyễn Thị Hiền

7

Lê Hữu Hoàng

1C

KK

Toán huyện

8

Nguyễn Văn Hoàng Vũ

1C

KK

Toán huyện

9

Nguyễn Gia Hân

2A

Ba

Toán huyện

Đoàn Thị Thu Hương

10

Trần Anh Thư

2A

KK

Toán huyện

11

Nguyễn Văn Thành

2B

Nhất

Toán huyện

Nguyễn Thị Thanh Thảo

12

Nguyễn Ngọc Minh Phương

2B

Ba

Toán huyện

13

Nguyễn Thị Ngọc Mai

2B

KK

Toán huyện

14

Phan Thị Thanh Hiền

3B

Nhất

Toán huyện

Phạm Thị Huệ

15

Ngô Thế Thắng

3B

Ba

Toán huyện

16

Trương Thị Hòa

3B

Ba

Toán huyện

17

Nguyễn Thanh Thùy

3C

Ba

Toán huyện

Trịnh Thanh Long

18

Nguyễn Vương Hoàng

3C

KK

Toán huyện

19

Trần Thị Thanh Tuyền

4B

Nhì

Toán huyện

Chu Thị Hiền

20

Vũ Lê Thùy

4B

Ba

Toán huyện

21

Trần Trọng Linh

4B

Ba

Toán huyện

22

Nguyễn Mai Yến Phương

5A

Ba

Toán huyện

Hoàng Công Thành

23

Phan Yến Nhi

5C

Ba

Toán huyện

Lê Thị Thương

24

Nguyễn Văn Lực

5C

KK

Toán huyện

25

Trần Thị Phương Liên

5C

KK

Toán huyện

26

Nguyễn Thị Thảo Hiền

5C

Nhì

Mĩ thuật huyện

Đoàn T Kim Nhung

27

Trần Thị Thanh Tuyền

4B

KK

Mĩ thuật huyện

28

Nguyễn Thị Hoàng Giang

1B

A

Chữ viết huyện

Nguyễn Thị Hiền

29

Nguyễn Nhật Gia Hân

2A

B

Chữ viết huyện

Đoàn Thị Thu Hương

30

Nguyễn Văn Thành

2B

B

Chữ viết huyện

Nguyễn Thị Thanh Thảo

31

Nguyễn Thị Ngọc Mai

2B

B

Chữ viết huyện

32

Nguyễn Thị Minh Trang

3B

C

Chữ viết huyện

Phạm Thị Huệ

33

Vũ Lê Thùy

4B

B

Chữ viết huyện

Chu Thị Hiền

34

Hồ Thị Kim Ngân

4B

B

Chữ viết huyện

35

Trần Thị Thanh Tuyền

4B

C

Chữ viết huyện

36

Nguyễn Mai Yến Phương

5A

A

Chữ viết huyện

Hoàng Công Thành

37

Nguyễn Thị Thanh Trúc

5B

B

Chữ viết huyện

Phan Thị Y Lương

38

Nguyễn Thảo Hiền

5C

B

Chữ viết huyện

Lê Thị Thương

39

Nguyễn Hữu Tú

5A

Nhất

TDTT huyện

Trần Hữu Trưởng

40

Nguyễn Bảo Long

5A

Ba

TDTT huyện

41

Nguyễn Hữu Tú

5A

Nhất

TDTT tỉnh

II/ Tập thể

 

 

 

 

 

1

Đội bóng đá mi-ni

 

Nhất

TDTT huyện

Trần Hữu Trưởng

 

II. DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT  DANH HIỆU CÁC CẤP

TT

Họ và tên

Đạt danh hiệu

Ghi chú

1

Hoàng Công Thành

GVDG cấp tỉnh

GVCNG cấp huyện

CSTĐ cơ sở

2

Trần Hữu Trưởng

GVDG cấp huyện

 

3

Đoàn Thị Kim Nhung

GVDG cấp huyện

 

4

Lưu Hải Phúc

GVDG cấp huyện

 

5

Trần Thị Hậu

GVDG cấp huyện

 

6

Lê Thị Thương

GVDG cấp huyện

 

7

Trịnh Thanh Long

GVDG cấp huyện

 

8

Đoàn Thị Hương

GVDG cấp huyện

 

9

Võ Thị Hương

GVDG cấp huyện

 

III. TẬP THỂ

1. Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh

2. Trường được UBND huyện tặng giấy khen

3. Công đoàn được Liên  đoàn Lao động huyện tặng giấy khen

4. Liên đội Mạnh cấp huyện