I. DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI  CÁC CẤP
 

 

A. Giải cá nhân:

   

1. Cấp Tỉnh:

     

TT

Họ tên

Lớp

Đạt giải

Môn

Kì thi

Giáo viên bồi dưỡng

1

Trần Trọng Linh

5B

Ba

Toán

Giải toán qua mạng

Cao Thị Tuyết Lê

2

Võ Văn Thắng

4B

KK

Toán

Giải toán qua mạng

Chu Thị Hiền

3

Nguyễn Văn Thành

3B

KK

Toán

Giải toán qua mạng

Phan Vũ Hoàng Thi

2. Cấp Huyện:

     

TT

Họ tên

Lớp

Đạt giải

Môn

Kì thi

Giáo viên bồi dưỡng

1

Phan Thị Thanh Hiền

4B

KK

Tiếng Anh

IOE

Dương Thanh Trang

2

Nguyễn Nhật Gia Hân

3A

KK

Tiếng Anh

IOE

Lưu Hải Phúc

3

Nguyễn Văn Việt

1B

Nhì

Toán

Giải toán qua mạng

Trần Thị Huệ

4

Nguyễn Văn Huân

1B

Ba

Toán

Giải toán qua mạng

5

Phạm Thục Uyên

1B

Ba

Toán

Giải toán qua mạng

6

Nguyễn Thị Hồng Thương

1B

KK

Toán

Giải toán qua mạng

7

Hoàng Hà Linh

1A

KK

Toán

Giải toán qua mạng

Phan Thị Ngọc Mai

8

Nguyễn Tất Trường

2A

Ba

Toán

Giải toán qua mạng

 Đoàn Thị Thu Hương

9

Nguyễn Ngọc Khánh

2A

Ba

Toán

Giải toán qua mạng

10

Võ Thị Thương

2B

Ba

Toán

Giải toán qua mạng

Nguyễn Thị Thanh Thảo

11

Nguyễn Văn Thành

3B

Ba

Toán

Giải toán qua mạng

Phan Vũ Hoàng Thi

12

Nguyễn Thị Ngọc Mai

3B

Ba

Toán

Giải toán qua mạng

13

Nguyễn Nhật Gia Hân

3A

KK

Toán

Giải toán qua mạng

Võ Văn Hóa

14

Nguyễn Hữu Quy

3A

KK

Toán

Giải toán qua mạng

15

Trần Trọng Linh

5B

Nhất

Toán

Giải toán qua mạng

Cao Thị Tuyết Lê

16

Vũ Lê Thùy

5B

Ba

Toán

Giải toán qua mạng

17

Trương Thị Hương Giang

5B

KK

Toán

Giải toán qua mạng

18

Nguyễn Thị Cẩm Ly

5A

KK

Toán

Giải toán qua mạng

Hoàng Công Thành

19

Nguyễn Thị Hà Thu

1A

 C

Chữ viết

Chữ viết đẹp

Phan Thị Ngọc Mai

20

Nguyễn Thị Hương Giang

1B

C

Chữ viết

Chữ viết đẹp

Trần Thị Huệ

21

Nguyễn Thị Ngọc Hà

2B

C

Chữ viết

Chữ viết đẹp

Nguyễn Thị Thanh Thảo

22

Nguyễn Thị Khánh Ly

2B

KK

Chữ viết

Chữ viết đẹp

23

Nguyễn Thị Hoàng Giang

2C

A

Chữ viết

Chữ viết đẹp

Nguyễn Thị Hiền

24

Nguyễn Nhật Gia Hân

3A

 A

Chữ viết

Chữ viết đẹp

Võ Văn Hóa

25

Nguyễn Thị Ngọc Mai

3B

B

Chữ viết

Chữ viết đẹp

Phan Vũ Hoàng Thi

26

Nguyễn Văn Thành

3B

KK

Chữ viết

Chữ viết đẹp

27

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

4A

C

Chữ viết

Chữ viết đẹp

Võ Thị Hương

28

Nguyễn Thị Lan Chi

4B

B

Chữ viết

Chữ viết đẹp

Chu Thị Hiền

30

Nguyễn Thị Minh Trang

4B

 KK

Chữ viết

Chữ viết đẹp

29

Vũ Lê Thùy

5B

A

Chữ viết

Chữ viết đẹp

Cao Thị Tuyết Lê

B. Giải đồng đội:

     

TT

Tổ

Đạt giải

Kì thi

Giáo viên bồi dưỡng

1

Học sinh lớp 4,5

KK

Văn hóa học đường cấp huyện

Cao Thị Tuyết Lê

 

II. DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT  DANH HIỆU CÁC CẤP

TT

Họ và tên

Đạt danh hiệu

Ghi chú

1

Võ Thị Hương

GVDG cấp tỉnh

 

2

Đoàn Thị Thu Hương

GVDG cấp huyện

UBND huyện khen

3

Cao Thị Tuyết Lê

GVDG cấp huyện

 

4

Võ Văn Hoá

GVDG cấp huyện

 

5

Phan Thị Y Lương

GVDG cấp huyện

 

6

Chu Thị Hiền

GVDG cấp huyện

 

7

Nguyễn Thị Thanh Thảo

GVDG cấp huyện

 

8

Nguyễn Thị Hiền

GVDG cấp huyện

 

9

Lưu Hải Phúc

GVDG cấp huyện

 

10

Bùi Thanh Phong

GVDG cấp huyện

 

11

Đoàn Thị Tuyết Nhung

GVDG cấp huyện

 

12

Phan Thị Ngọc Mai

GVDG cấp huyện

 

 

III. TẬP THỂ

1. Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh

2. Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến

3. Công đoàn được Công đoàn giáo dục tỉnh khen

4. Liên đội Mạnh cấp huyện

5. Đạt giải A thi thiết kế bài giảng E.Learning