I. DANH  SÁCH  HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CẤP

I. Giải cá nhân:

   

1. Cấp Tỉnh:

     

TT

Họ tên

Lớp

Đạt giải

Môn

Kì thi

Giáo viên bồi dưỡng

1

Nguyễn Thị Kiều Trang

5A

Nhất

Bật xa

TTHĐ cấp tỉnh

Bùi Thanh Phong

 

 

 

 

 

 

 

2. Cấp Huyện:

     

TT

Họ tên

Lớp

Đạt giải

Môn

Kì thi

Giáo viên bồi dưỡng

1

Nguyễn Văn Minh Nhật

3A

KK

Bật xa

TTHĐ  cấp huyện

Bùi Thanh Phong

2

Nguyễn Thị Ngọc Khánh

3A

Nhì

Bật xa

TTHĐ  cấp huyện

3

Nguyễn Sỹ Toàn

5A

Ba

Bật xa

TTHĐ  cấp huyện

4

Hồ Hoài Thương

5B

Nhì

Bật xa

TTHĐ  cấp huyện

5

Nguyễn Thị Kiều Trang

5A

KK

Chạy

TTHĐ  cấp huyện

6

Nhất

Bật xa

TTHĐ  cấp huyện

7

Trương Thị Hòa

 

Ba

Bơi

TTHĐ  cấp huyện

8

5B

Ba

Chạy

TTHĐ  cấp huyện

9

Nhì

Bật xa

TTHĐ  cấp huyện

10

Nguyễn Thị Trà My

5C

KK đơn

Đá cầu

TTHĐ  cấp huyện

11

KK đôi

Cầu lông

TTHĐ  cấp huyện

12

Nguyễn Thị Tường Vy

5C

Ba đơn

Đá cầu

TTHĐ  cấp huyện

13

Trần Nhật Anh

3C

Ba đơn

Đá cầu

TTHĐ  cấp huyện

14

Trần Khánh Đoan

3B

KK đơn

Đá cầu

TTHĐ  cấp huyện

15

Nguyễn Thị Ngọc Hà

3B

Nhì đơn

Đá cầu

TTHĐ  cấp huyện

16

Trần Văn Ngọc

3B

Nhì đơn

Cầu lông

TTHĐ  cấp huyện

17

Nhì đôi

Cầu lông

TTHĐ  cấp huyện

18

Nguyễn Vương Hoàng

5C

Ba đơn

Cầu lông

TTHĐ  cấp huyện

19

KK đôi

Cầu lông

TTHĐ  cấp huyện

20

Nguyễn Thị Khánh Ly

3B

Nhì đôi

Cầu lông

TTHĐ  cấp huyện

21

Ba đơn

Cầu lông

TTHĐ  cấp huyện

22

Nguyễn Lê Phương Thảo

3C

KK đơn

Cầu lông

TTHĐ  cấp huyện

23

Lê Đức Cường

5C

KK

Bóng đá

TTHĐ  cấp huyện

24

Nguyễn Tất Dũng

5A

KK

Bóng đá

TTHĐ  cấp huyện

25

Nguyễn Văn Anh Tuấn

5C

KK

Bóng đá

TTHĐ  cấp huyện

26

Nguyễn Văn Hải

5A

KK

Bóng đá

TTHĐ  cấp huyện

27

Trần Như Tuyến

4B

KK

Bóng đá

TTHĐ  cấp huyện

28

Nguyễn Thị Hoài Phương

4B

KK

Bơi

TTHĐ  cấp huyện

29

Nguyễn Mai Yến Như

1A

Nhì

Chữ viết

Cấp huyện

Trần Thị Hậu

30

Nguyễn Thị Hà Thu

2A

Nhì

Chữ viết

Cấp huyện

Trương Thị Huế

31

Nguyễn Thị Hoàng Giang

3C

Nhì

Chữ viết

Cấp huyện

Lê Thị Thương

32

Nguyễn Thị Khánh Ly

3B

Nhì

Chữ viết

Cấp huyện

Trịnh Thanh Long

33

Nguyễn Thị Ngọc Hà

3B

KK

Chữ viết

Cấp huyện

34

Nguyễn Nhật Gia Hân

4A

Nhì

Chữ viết

Cấp huyện

Phan Thị Y Lương

35

Trần Thị Hoà Thuý

4A

KK

Chữ viết

Cấp huyện

36

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

5A

Nhì

Chữ viết

Cấp huyện

Đào Thị Thuý Hằng

37

Nguyễn Thị Lan Chi

5B

KK

Chữ viết

Cấp huyện

Cao Thị Tuyết Lê

 

 

 

 

 

 

 

II. Giải đồng đội:

     

TT

Nội dung

Đạt giải

Kì thi

Giáo viên bồi dưỡng

1

Đồng đội Cầu lông

Nhì

TTHĐ cấp huyện

Bùi Thanh Phong

2

Đồng đội Đá cầu

Nhì

TTHĐ cấp huyện

3

Đồng đội Điền kinh

Nhì

TTHĐ cấp huyện

4

Đồng đội Bơi lội

KK

TTHĐ cấp huyện

5

Toàn đoàn TDTT

Nhì

TTHĐ cấp huyện

II. DANH SÁCH GIÁO VIÊN  ĐẠT DANH HIỆU CÁC CẤP

A)Danh hiệu CSTĐ cơ sở:

1. Dương Vĩnh Bắc

2. Cao Thị Tuyết Lê

3. Bùi Thanh Phong

B)UBND huyện khen:

1) Chu Thị Hiền

C) GVDG và GVCNG các cấp:

TT

HỌ VÀ TÊN

Giáo viên dạy giỏi

Giáo viên CNG

Ghi chú

 
 

1

Võ Thị Hương

GVDG cấp tỉnh

 

 

 

2

Đoàn Thị Thu Hương

GVDG cấp huyện

 

 

 

3

Nguyễn Thị Thanh Thảo

GVDG cấp huyện

GVCNG cấp huyện

 

 

4

Nguyễn Thị Hiền

GVDG cấp huyện

 

 

 

5

Võ Văn Hóa

GVDG cấp huyện

 

 

 

6

Chu Thị Hiền

GVDG cấp huyện

GVCNG cấp huyện

 

 

7

Phan Thị Y Lương

GVDG cấp huyện

GVCNG cấp huyện

 

 

8

Cao Thị Tuyết Lê

GVDG cấp huyện

GVCNG cấp huyện

 

 

9

Đoàn Thị Kim Nhung

GVDG cấp huyện

 

 

 

10

Bùi Thanh Phong

GVDG cấp huyện

 

 

 

11

Lưu Hải Phúc

GVDG cấp huyện

 

 

 

D) LĐLĐ huyện khen:

1. Trần Thị Diệu

2. Phan Thị Y Lương

III. TẬP THỂ

1. Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh

2. Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến cấp huyện

3. Công đoàn được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen.

4. Chi đội đạt Chi đội mạnh cấp huyện.