THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

I. Học sinh

   

1. Cấp Tỉnh:

     

TT

Họ tên

Lớp

Đạt giải

Môn

Kì thi

Giáo viên bồi dưỡng

1

Ngô Thế Trường

5B

Ba

Bóng đá

TTHĐ cấp tỉnh

Trần Hữu Trưởng

2. Cấp Huyện:

     

TT

Họ tên

Lớp

Đạt giải

Môn

Kì thi

Giáo viên bồi dưỡng

1

Nguyễn Thị Ngọc Khánh

4A

Nhất

Bật xa

TTHĐ  cấp huyện

Bùi Thanh Phong

2

Nguyễn Thị Ngọc Hà

4B

Ba

Bật xa

TTHĐ  cấp huyện

3

Nguyễn Thị Khánh Ly

4B

Nhì

Bóng bàn

TTHĐ  cấp huyện

4

Ngô Thế Trường

5B

Nhì

Bóng đá

TTHĐ  cấp huyện

Trần Hữu Trưởng

5

Trương Minh Nhật

5B

Nhì

Bóng đá

TTHĐ  cấp huyện

6

Trần Như Tuyến

5B

Nhì

Bóng đá

TTHĐ  cấp huyện

7

Võ Thị Thương

4B

KK

Mĩ thuật

Cấp huyện

Đoàn Thị Kim Nhung

8

Ngô Thị Yến Nhi

1B

B

Chữ viết

Cấp huyện

Trần Thị Huệ

9

Nguyễn Phương Trinh

1B

KK

Chữ viết

Cấp huyện

10

Trần Trân Châu

1A

C

Chữ viết

Cấp huyện

Trần Thị Hậu

11

Lê Ngô Thảo Nhi

1C

C

Chữ viết

Cấp huyện

Nguyễn Thị Hiền

12

Nguyễn Mai Yến Như

2A

A

Chữ viết

Cấp huyện

Võ Thị Hương

13

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

2B

C

Chữ viết

Cấp huyện

Lê Thị Thương

14

Nguyễn Thị Anh Thư

2B

KK

Chữ viết

Cấp huyện

15

Nguyễn Thị Hương Giang

3B

KK

Chữ viết

Cấp huyện

Trịnh Thanh Long

16

Nguyễn Thị Khánh Ly

4B

KK

Chữ viết

Cấp huyện

Chu Thị Hiền

17

Trần Khánh Đoan

4B

KK

Chữ viết

Cấp huyện

18

Nguyễn Nhật Gia Hân

5A

KK

Chữ viết

Cấp huyện

Đào Thị Thúy Hằng

II. Giáo viên 

1. Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh

  

1

Võ Thị Hương

     

2

Nguyễn Thị Hiền

    

3

Trần Thị Diệu

     

4

Chu Thị Hiền

     

5

Phan Thị Y Lương

    

6

Cao Thị Tuyết Lê

     

7

Đoàn Thị Kim Nhung

     

8

Bùi Thanh Phong

     

9

Trần Thị Hậu

     

10

Trần Hữu Trưởng

 

 

 

 

 

2. CB, GV, NV đạt danh hiệu  Chiến sỹ thi đua cơ sở

  

1

Chu Thị Hiền

     

2

Trần Hữu Trưởng

     

3

Từ Thị Lương

     

3. CB, GV, NV nhận giấy khen của UBND huyện

 

1

Phan Thị Y Lương

     

4. CB, GV, NV nhận  Bằng khen của LĐLĐ tỉnh

    

1

Hoàng Công Thành

     

III. Tập thể

     

1.Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh

    

2. NHà trường được UBND huyện tặng giấy khen

  

3. Công đoàn được UBND huyện tặng giấy khen

  

4. Liên đội đạt Liên đội mạnh cấp tỉnh