TỔNG HỢP THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2019 - 2020

I. Học sinh

TT

Họ tên

Lớp

Đạt giải

Môn

Kì thi

Giáo viên bồi dưỡng

1

Trần Văn Ngọc

5B

KK

Bóng đá

TTHĐ  cấp huyện

Trần Hữu Trưởng

2

Nguyễn Văn Khánh

5B

KK

Bóng đá

TTHĐ  cấp huyện

3

Nguyễn Anh Kiệt

5C

KK

Bóng đá

 

4

Trần Văn Anh

5C

KK

Bóng đá

TTHĐ  cấp huyện

5

Trần Khánh Đoan

5B

B

Mĩ thuật

Cấp huyện

Nguyễn Bá Linh

6

Nguyễn Thị Mỹ Nhân

1B

A

Chữ viết

Cấp huyện

Trần Thị Huệ

7

Nguyễn Thị Kim Ngân

1B

C

Chữ viết

Cấp huyện

8

Nguyễn Lê Khánh Ngọc

1B

C

Chữ viết

Cấp huyện

9

Nguyễn Lê Ngọc Hân

2C

C

Chữ viết

Cấp huyện

Nguyễn Thị Hiền

10

Ngô Thị Yến Nhi

2B

B

Chữ viết

Cấp huyện

Đào Thị Thúy Hằng

11

Trần Thị Thanh Trà

2B

B

Chữ viết

Cấp huyện

12

Nguyễn Thái Hà Vy

2B

C

Chữ viết

Cấp huyện

13

Nguyễn Mai Yến Như

3A

KK

Chữ viết

Cấp huyện

Võ Văn Hóa

14

Phạm Thục Uyên

4B

B

Chữ viết

Cấp huyện

Phan Thị Y Lương

15

Nguyễn Thị Hương Giang

4B

B

Chữ viết

Cấp huyện

16

Nguyễn Hà Thu

4A

KK

Chữ viết

Cấp huyện

Chu Thị Hiền

17

Trần Khánh Đoan

5B

A

Chữ viết

Cấp huyện

Cao Thị Tuyết Lê

18

Nguyễn Thị Khánh Ly

5B

B

Chữ viết

Cấp huyện

19

Nguyễn Thị Hoàng Giang

5C

B

Chữ viết

Cấp huyện

Lê Thị Thương

II. Giáo viên

1. Giáo viên đạt GVDG, GVCNG cấp huyện, cấp tỉnh

TT

HỌ VÀ TÊN

GV CNG - DG  

Cấp huyện

Cấp tỉnh

1

Chu Thị Hiền

x

x

2

Phan Thị Y Lương

x

 

3

Trần Thị Hậu

x

 

4

Cao Thị Tuyết Lê

x

x

5

Nguyễn Thị Hiền

x

 

6

Trần Thị Diệu

x

 

7

Trần Hữu Trưởng

x

 

8

Bùi Thanh Phong

x

 

9

Võ Thị Hương

x

x

2. CB, GV, NV được khen thưởng các cấp

TT

Họ và tên

CSTĐCS

UBND huyện

LĐLĐ huyên

1

Dương Vĩnh Bắc

 

x

 

2

Hoàng Công Thành

x

 

 

3

Trần Thị Huệ

x

 

 

4

Phan Thị Y Lương

x

 

 

5

Trần Thị Diệu

 

x

 

6

Nguyễn Thị Hiền

 

x

 

7

Đoàn Thị Thu Hương

 

x

 

8Cao Thị Tuyết Lê x 
9Chu Thị Hiền x 

III. Tập thể

- Chi bộ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

- Trường: Tập thể LĐTT

- Công đoàn: Công đoàn GD tỉnh khen

- Liên Đội: Mạnh cấp tỉnh