CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN ĐÃ VÀ ĐANG CÔNG TÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THÁI

( Giai đoạn )

TT

Họ và tên

Quê quán

Chức vụ

Thời gian chuyển (nghỉ)

Hiện công tác(nghỉ hưu) tại

1

Phan Đăng Hai

Vĩnh Trung

Hiệu trưởng

 

Vĩnh Trung

2

Hoàng Văn Quản

Vĩnh Thái

Hiệu trưởng

2010

Vĩnh Thái

3

Phan Thanh Minh

Vĩnh Trung

P.Hiệu trưởng

 

 TH Vĩnh Hà

4

Hoàng Thị Bích Hường

Hồ Xá

P.Hiệu trưởng

2010

PGD Đông Hà

5

Nguyễn Thị Thảo

Vĩnh Chấp

P.Hiệu trưởng

2013

 TH Vĩnh Chấp

6

Trần Thị Thu

Vĩnh Tú

Hiệu trưởng

2015

Vĩnh Tú

7

Trần Công Minh

Vĩnh Tú

Hiệu trưởng

2017

Vĩnh Tú

8

Trần Thị Sâm

Vĩnh Thái

Giáo viên-CTCĐ

 

Vĩnh Thái

9

Hoàng Thị Cúc

Vĩnh Thái

Giáo viên-CTCĐ

2013

Vĩnh Thái

10

Trần Thị Cam

Vĩnh Chấp

Giáo viên

 

Vĩnh Chấp

11

Nguyễn Thị Nhị Hà

Vĩnh Hiền

Giáo viên

 

TH Hiền Thành

12

Nguyễn Sư Dựng

Vĩnh Trung

Giáo viên

 

 

13

Nguyễn Thị Quý

Vĩnh Thái

Giáo viên

 

Vĩnh Thái

14

Nguyễn Thị Quyên

Vĩnh Thái

Giáo viên

 

Vĩnh Thái

15

Lê Thị Hiền

Vĩnh Trung

Giáo viên

 

Vĩnh Trung

16

Trần Thị Hơi

Vĩnh Trung

Giáo viên

 

Vĩnh Trung

17

Nguyễn Thị Năm

Vĩnh Trung

Giáo viên

 

Vĩnh Trung

18

Phạm Mỹ Hạnh

Vĩnh Trung

Giáo viên

 

Vĩnh Trung

19

Trần Thị Hồng

Vĩnh Trung

Giáo viên

 

Vĩnh Trung

20

Hoàng Thị Lê

Vĩnh Trung

Giáo viên

 

Vĩnh Trung

21

Trần Thị Hạnh

Vĩnh Trung

Giáo viên

 

TH&THCS Vĩnh Trung

22

Hoàng Thị Mai

Vĩnh Tú

Giáo viên

 

PGD Cam Lộ

23

Nguyễn Đức Thuận

Vĩnh Thái

Giáo viên

 

Vĩnh Thái

24

Nguyễn Thị Liên

Vĩnh Long

Giáo viên

 

TH Vĩnh Nam

25

Lê Thị Minh

Vĩnh Long

Giáo viên

 

TH&THCS Vĩnh Long

26

Nguyễn Thị Thu Hiền

Hồ Xá

Giáo viên

 

TH Hiền Thành

27

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Hồ Xá

Giáo viên

 

TH Võ Thị Sáu

28

Nguyễn Thị Bích Thủy

Vĩnh Sơn

Giáo viên

 

TH Võ Thị Sáu

29

Lê Thị Kim Oanh

Hồ Xá

Giáo viên

2007

TH Kim Đồng

30

Nguyễn Thị Hương Giang

Hồ Xá

Giáo viên

 

TH Kim Đồng

31

Phan Thị Thanh Loan

Vĩnh Trung

Giáo viên

 

TH&THCS Trung Nam

32

Lê Thị Linh

Cửa Tùng

Giáo viên

 

TH Cửa Tùng

33

Lê Quang Kiên

Vĩnh Tân

Giáo viên

 

TH Cửa Tùng

34

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Vĩnh Tân

Giáo viên

 

PGD Gio Linh

35

Trần Thị Hoài Thương

Vĩnh Nam

Giáo viên

 

PGD Đông Hà

36

Nguyễn Thị Nga

Vĩnh Lâm

Giáo viên

 

TH Vĩnh Lâm 

37

Trần Thị Tú Oanh

Hồ Xá

Giáo viên

2007

TH Vĩnh Nam

38

Trần Thị Tú Anh

Hồ Xá

Giáo viên

2007

TH & THCS Vĩnh Long

39

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Vĩnh Nam

Giáo viên

2003

THCS Vĩnh Nam

40

Nguyễn Văn Thông

Vĩnh Nam

Giáo viên

 

Trường TH Vĩnh Ô

41

Nguyễn Quốc Hùng

Hồ Xá

Giáo viên

2005

TH&THCS Trung Nam

42

Nguyễn Văn Thân

TT Cửa Tùng

Giáo viên

 

THCS Cửa Tùng

43

Thái Thị Quyết

Vĩnh Long

Giáo viên

2001

TH Kim Đồng

44

Hoàng T. Thanh Phượng

Hồ Xá

Giáo viên

2008

TH Kim Đồng

45

Nguyễn Thị Hải Lý

Hồ Xá

Giáo viên

2003

TH Kim Đồng

46

Hoàng Thị Hương

Hồ Xá

Giáo viên

2008

TH Kim Đồng

47

Nguyễn Thị Hải An

Hồ Xá

Giáo viên

2008

TH Kim Đồng

48

Lê Thị Lan

Hồ Xá

Giáo viên

2008

Hồ Xá

49

Lê Thị Tú Quyên

Hồ Xá

Giáo viên

2007

TH & THCS Vĩnh Long

50

Hoàng Thị Thơm

Hồ Xá

Giáo viên

2005

TH & THCS Vĩnh Long

51

Nguyễn Thị Thu Vinh

Hồ Xá

Giáo viên

2006

TH & THCS Vĩnh Long

52

Lê Thị Quỳnh Liên

Hồ Xá

Giáo viên

2003

TH & THCS Vĩnh Tú

53

Nguyễn Thị Thắm

Vĩnh Tú

Giáo viên

2006

TH & THCS Vĩnh Tú

54

Trần Thị Mạnh

Vĩnh Tú

Giáo viên

2006

Vĩnh Tú

55

Trần Thị Phương

Vĩnh Sơn

Giáo viên

 

PGD Triệu Phong

56

Vũ Thị Thuý

Vĩnh Tân

Giáo viên

2012

TH  Cửa Tùng

57

Trần Thị Vân

Vĩnh Giang

Giáo viên

2011

TH Vĩnh Giang

58

Nguyễn Thị Thuý

Vĩnh Hiền

Giáo viên

2001

Phòng GD Đông Hà

59

Trần Phương Thuý

Vĩnh Hiền

Kế toán

2011

TH&THCS Vĩnh Hòa

60

Nguyễn Thị Cúc

Hồ Xá

Giáo viên

2002

TH Vĩnh Nam

61

Võ Thị Thu Hoài

Hồ Xá

Giáo viên

2006

TH Vĩnh Nam

62

Nguyễn Hữu Sơn

Vĩnh Thái

Giáo viên

2007

Vĩnh Thái

63

Trần Thị Thu Thủy

Đông Hà

Giáo viên

2013

TH Cửa Tùng

64

Trần Thị Hải Yến

Vĩnh Trung

Giáo viên

2013

 

65

Nguyễn Thị Tâm

Hồ Xá

Giáo viên

2013

 TH Võ Thị Sáu

66

Trần Thị Hồng Lân

Vĩnh Trung

Kế toán

2014

 TH&THCS Vĩnh Sơn

67

Trần Thị Phụng

Vĩnh Hiền

Giáo viên

2014

TH&THCS Vĩnh Hòa

68

Nguyễn Thị Nhàn

Vĩnh Sơn

Giáo viên

2014

TH&THCS Vĩnh Chấp

69

Phạm Thị Huệ

Vĩnh Nam

Giáo viên

2015

Vĩnh Nam

70

Lê Phương Chi

Hồ Xá

Kế toán

2016

MN Vĩnh Trung

71

Phan Thị Ngọc Mai

Vĩnh Hà

Giáo viên

2017

 TH Quyết Thắng

72

Dương Vĩnh Bắc

Vĩnh Kim

Hiệu trưởng

 

 

73

Hoàng Công Thành

Hồ Xá

P. Hiệu trưởng

 

 

74

Trịnh Thanh Long

Vĩnh Kim

Giáo viên

2020

TH Kim Thạch

75

Trần Thị Huệ

Vĩnh Trung

Giáo viên

 

 

76

Lê Thị Thương

Vĩnh Trung

Giáo viên

 

 

77

Đào Thị Thuý Hằng

Vĩnh Long

Giáo viên

 

 

78

Trần Hữu Trưởng

Vĩnh Thái

Giáo viên

 

 

79

Võ Văn Hoá

Vĩnh Chấp

Giáo viên

 

 

80

Đoàn Thị Kim Nhung

Cam Lộ

Giáo viên

2019

Cam Lộ

81

Đoàn Thị Thu Hương

Vĩnh Thái

Giáo viên

 

 

82

Võ Thị Hương

Vĩnh Chấp

Giáo viên

 

 

83

Trần Thị Hậu

Vĩnh Thái

Giáo viên

2020

TH KIm Đồng

84

Lưu Hải Phúc

Hồ Xá

Giáo viên

 

 

85

Cao Thị Tuyết Lê

Vĩnh Thái

Giáo viên

 

 

86

Chu Thị Hiền

Hồ Xá

Giáo viên

 

 

87

Nguyễn Thị Hiền

Vĩnh Thái

Giáo viên

 

 

88

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Vĩnh Trung

Giáo viên

2018

TH&THCS Vĩnh Trung

89

Phan Vũ Hoàng Thi

Triệu Ái (TP)

Giáo viên

 

 

90

Trần Thị Diệu

Vĩnh Chấp

Giáo viên

 

 

91

Bùi Thanh Phong

Hồ Xá

Giáo viên

 

 

92

Phan Thị Y Lương

Vĩnh Long

Giáo viên

 

 

93

Từ Thị Lương

Hồ Xá

Kế toán

 

 

94

Nguyễn Thị Thu Hoài

Vĩnh Tú

TV-TB

 

 

95Nguyễn Bá LinhCam LộGiáo viên  

96