KẾ HOẠCH THÁNG 9/2019:

Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng khai giảng năm học mới

1. Tư tưởng chính trị:

- Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước

- Tiếp tục xây dựng khối đoàn kết trong HĐSP

- Đẩy mạnh việc dân chủ trong trường học

- Tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường, đoàn thể tổ chức.

2. Công tác duy trì số lượng và PCGDTH :

- Tiếp tục giữ vững số lượng và duy trì tốt nề nếp đi học chuyên cần.

- Cập nhật hồ sơ đi đến đầy đủ

- Chuẩn bị tốt cho công tác PCGD 2019:

+ Tổ chức điều tra PC tận hộ gia đình

+ CB PC chuẩn bị các tài liệu( danh sách học sinh theo thôn) cho GV đi điều tra

+ Chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ liên quan

+ Lập danh sách học sinh năm 2019-2020, có thôn

3. Hoạt động chuyên môn:

- Dạy học theo chương trình

- Thực hiện nghiêm các nội quy, quy định về chuyên môn( giờ giấc, hồ sơ,...)

- Khai thác, phát huy tối đa phương tiện dạy học hiện có

- Xây dựng, củng cố các nề nếp về chuyên môn.

- Quan tâm hơn đến việc đổi mới PPDH, bố trí chỗ ngồi hợp lý,...

- Quan tâm, có trách nhiệm đối với học sinh.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, củng cố nhắc lại các PPDH.

- Phát huy vai trò của tổ trưởng chuyên môn.

- Kiểm tra nề nếp dạy và học; đẩy mạnh việc dự giờ thăm lớp ( chủ yếu là dự giờ đột xuất)

- Tiến hành bồi dưỡng học sinh  giỏi các loại hình ( TDTT, Toán, Tiếng Anh)

- Củng cố “CLB Tiếng Anh”, tập trung tổ chức hoạt động 1 cách thiết thực.

4. Hoạt động Đội và GDNGLL:

- Củng cố, xây dưng lại các hoạt động, các nề nếp.

- Triển khai ôn luyện, tập mới các bài múa mới, dân vũ cho hoạt động giữa giờ.

- Tổ chức đại hội Liên đội

5.  Các hoạt động khác:

- Bộ phận tài vụ thanh toán, quyết toán các khoản tồn đọng, hợp đồng BHTT mới.

- Văn phòng: Hoàn thành hồ sơ lưu trữ; xử lý các công văn, báo cáo kịp thời. Kiểm tra các loại hồ sơ ( Sổ điểm, học bạ,...)

- Hoàn thành thông tin công khai ( BGH, KT)

- TV-TB: Tổ chức cho mượn sách, TBDH cho GV và HS; Giới thiệu sách tháng 9.

- Thông qua 1 số quy chế: hoạt động, chuyên môn, TĐKT, quy tắc ứng xử.

- Nhắc nhở HS giữ vệ sinh chung, bảo vệ tài sản, sử dụng điện hợp lý

- Kiểm tra, tu sửa lại các thiết bị dạy và học

- Các lớp chăm sóc bồn hoa lớp mình; trang trí phòng học

- Công tác phòng chống bão lụt:

+ đ/c Bắc phụ trách chung

+ Khu A: đ/c Thành, Trưởng, Hoài, Diệu, GVCN ( đ/c Thành phụ trách)

+ Khu B: đ/c Phong, Phúc, Lương, Linh, Thi, GVCN( đ/c Phong phụ trách)

+ đ/c Lương kiểm tra lại bao, thép buộc (nếu thiếu thì bổ sung).

III. Dự kiến lịch hoạt động.

-  Tuần từ 2/9- 8/9:

+ Khai giảng năm học mới

+ Hoàn thành chương trình tuần 2

+ Họp CMHS khu B

- Tuần từ 9/9- 15/9:

+ Dạy - Học tuần 3

+ Họp CMHS khu A

+ Điều tra PCGD

- Tuần từ 16/9- 22/9:

+ Dạy - Học tuần 4

+ Thông qua các quy  chế đầu năm học

- Tuần từ 23/9- 29/9:

+ Dạy - Học tuần 5

+ Kiểm tra nề nếp dạy và học

+ Sinh hoạt tổ chuyên môn