Lịch công tác tuần từ 4/11 - 10/11/2019

                       LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 4/11/ – 10/11/2019                  

Thời gian

Nội dung

Thành phần dự

Thứ 2

4/11/2019

Sáng

- Chào cờ đầu tháng

- MN, TH, THCS: nghỉ giữa HKI

 

Chiều

- Họp Ban Đề án giảm nghèo tại HT UB huyện 14h

đ/c Hải

Thứ 3

5/11/2019

Sáng

- Họp BCH Hội Khuyến học tại HT tầng 4 trụ sở các phòng ban 8h

- Kiểm tra nhóm trẻ, mẫu giáo ngoài công lập 

đ/c Hải

theo KH

Chiều

- Trực báo công tác Đội tại HT UBMT 14h

đ/c Duy

Thứ 4

6/11/2019

Sáng

 

 

Chiều

- Sinh hoạt chuyên môn Thể dục tại TH Cửa Tùng 13h30

đ/c Duy

Thứ 5

7/11/2019

Sáng

- Kiểm tra công tác duy trì kết quả PCGD, XMC năm 2019 tại HT tầng 4 (7-8/11/2019)

Theo QĐ

Chiều

 

 

Thứ 6

8/11/2019

Sáng

- Hội nghị báo cáo viên Huyện ủy 7h30

đ/c Hải, Hữu

Chiều

 

 

Thứ 7

9/11/2019

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật

10/11/2019

Sáng

 

 

Chiều