Lịch tuần từ 05/7/2021 - 11/7/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 05/7/2021 – 11/7/2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần dự

Thứ 2

05/7/2021

Sáng

- Thanh tra thi tốt nghiệp THPT (Từ ngày 03/7-08/7/2021)

- Đ/c Hữu, Liến

Chiều

 

 

Thứ 3

06/7/2021

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ 4

07/7/2021

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ 5

08/7/2021

Sáng

- 7h30: Họp HĐND huyện tại HT UBND huyện

- Đ/c Hải

Chiều

- 14h: Họp BCH Đảng bộ CQCQ tại phòng họp trực tuyến

- 14h: Bàn giao CSVC trường MN Vĩnh Hà tại thôn Khe Hó Trù

- Đ/c Hải

 

- Đ/c Tuấn

Thứ 6

09/7/2021

Sáng

- 7h30: HN trực tuyến tại phòng họp trực tuyến UBND huyện

- Đ/c Hải

Chiều

 

 

Thứ 7

10/7/2021

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật

11/7/2021

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Bài viết liên quan