Lịch tuần từ 12/7/2021 - 18/7/2021

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 12/7/2021 – 18/7/2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần dự

Thứ 2

12/7/2021

Sáng

 

 

Chiều

- 14h: Tiếp xúc cử tri tại xã Trung Nam

- Đ/c Hải

Thứ 3

13/7/2021

Sáng

 

 

Chiều

- 14h: Tiếp xúc cử tri tại Thị trấn Bến Quan

- Đ/c Hải

Thứ 4

14/7/2021

Sáng

- 8h: Hội nghị BCH Đảng bộ huyện tại Hội trường Huyện ủy

- Đ/c Hải

Chiều

 

 

Thứ 5

15/7/2021

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ 6

16/7/2021

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ 7

17/7/2021

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật

18/7/2021

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Bài viết liên quan