Lịch tuần từ 19/7/2021 - 25/7/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 19/7/2021 – 25/7/2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần dự

Thứ 2

19/7/2021

Sáng

- 7h30: Họp BCH Đảng bộ huyện

- Đ/c Hải

Chiều

- 14h: Họp hội đồng bồi dưỡng HSG tại THCS Nguyễn Trãi

- TP theo QĐ

Thứ 3

20/7/2021

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ 4

21/7/2021

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ 5

22/7/2021

Sáng

- 8h: Kiểm tra, đánh giá tiêu chí xã NTM tại xã Vĩnh Ô

- Đ/c Hải

Chiều

 

 

Thứ 6

23/7/2021

Sáng

- 8h: Kiểm tra, đánh giá tiêu chí xã NTM tại xã Vĩnh Hà

- Đ/c Hải

Chiều

- 13h30: Kiểm tra, đánh giá tiêu chí xã NTM tại xã Vĩnh Khê

- Đ/c Hải

Thứ 7

24/7/2021

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật

25/7/2021

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Bài viết liên quan