Lịch tuần từ 28/6/2021 - 04/7/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 28/6/2021 – 04/7/2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần dự

Thứ 2

28/6/2021

Sáng

- 8h: Tập huấn nghiệp vụ thu phí, lệ phí tập trung bằng biên lai điện tử tại Đông Hà

- Đ/c Giang

Chiều

 

 

Thứ 3

29/6/2021

Sáng

- 8h: Làm việc với trường THCS Cửa Tùng

- Đ/c Hải, Tr Hà, Tuấn

Chiều

- 14h: Họp chi bộ

- Toàn thể Đảng viên

Thứ 4

30/6/2021

Sáng

- Làm việc với trường THCS Nguyễn Trãi

- 8h: Họp dự án “Hướng tới GD phòng tránh tai nạn bom mìn bền vững” tại Sở GD

- Lãnh đạo, TCCB, TĐ-KT

- Đ/c Duy

Chiều

 

 

Thứ 5

01/7/2021

Sáng

- 8h: Dự Lễ ra quân tổng điều tra cơ sở SXKD cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng năm 2021 tại UBND thị trấn Hồ Xá

- Đ/c Hải

Chiều

 

 

Thứ 6

02/7/2021

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ 7

03/7/2021

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật

04/7/2021

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Bài viết liên quan