• Tập đọc: Sông Hương
  | Trường Tiểu học Vĩnh Thái | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tập đọc 4: Ông Trạng thả diều
  | Trường Tiểu học Vĩnh Thái | 51 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TN-XH 3: KHÔNG CHƠI CÁC TRÒ CHƠI NGUY HIỂM
  | Trường Tiểu học Vĩnh Thái | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch sử 4: Chiến thắng Chi Lăng
  | Trường Tiểu học Vĩnh Thái | 49 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chuyên đề: Tiết đọc thư viện
  | Trường Tiểu học Vĩnh Thái | 47 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiếng Anh 5: Unit 8: WHAT’S YOUR FAVORITE BOOKS? Lesson 2
  | Trường Tiểu học Vĩnh Thái | 42 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hoạt động tập thể lớp 5
  | Trường Tiểu học Vĩnh Thái | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Khoa học 4: Sự lan truyền âm thanh
  | Trường Tiểu học Vĩnh Thái | 48 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng E.learning - Cầu Hiền Lương
  | Trường Tiểu học Vĩnh Thái | 165 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án chuyên đề tích hợp phong tránh tai nạn bom mìn
  | Trường Tiểu học Vĩnh Thái | 1512 lượt tải | 1 file đính kèm