CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THÁI TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN NĂM 2019

     Thực hiện kế hoạch số 73-KH/HU ngày 22/02/2019 của BTV Huyện ủy Vĩnh Linh và kế hoạch số 01-KH/ĐU, ngày 25/02/2019 của Đảng ủy xã Vĩnh Thái về việc tổ chức diễn đàn  chi bộ năm 2019. Ngày 23/4/2019, chi bộ trường Tiểu học Vĩnh Thái tổ chức diễn đàn sinh hoạt chuyên đề thực hiện chỉ thị 05/CT-TW về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

   Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có tất cả các đảng viên trong chi bộ. Tại diễn đàn, các đảng viên đã tập trung trao đổi các nội dung: 

1. Như thế nào là  tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

2. Làm thế nào để thực hiện hiệu quả xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

3. Liên hệ thực tế ở trường học việc tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. 

4. Đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa việc tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Trong khuôn khổ nhà trường, tập trung vào việc tôn trọng, phát huy dân chủ, chăm lo quyền và lợi ích của giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt:

Tháng 4 năm 2019

DVB

Bài viết liên quan