Nghiệp vụ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Nghiệp vụ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

- Nghiệp vụ coi thi bài thi tổ hợp:

- Nghiệp vụ coi thi bài thi trắc nghiệm:

- Nghiệp vụ coi thi bài thi tự luận:
- Nghiệp vụ tổ chức coi thi:
 
:
 

 

Bài viết liên quan