CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THÁI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KÌ 2017 - 2022

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THÁI 

NHIỆM KÌ 2017 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 08 ngày 13/3/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023; Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Vĩnh Linh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023. Ngày 05 tháng 10 năm 2017, Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Vĩnh Thái tổ chức Đại hội nhiệm kì 2017 – 2022.

Về dự với Đại hội Công đoàn có đồng chí Nguyễn Viết Trang – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Linh, đồng chí Dương Vĩnh Bắc – Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí đại diện BCH CĐCS trường THCS, trường Mần non và cơ quan uỷ ban xã Vĩnh Thái cùng tất các Cán bộ, công nhân viên lao động của CĐCS trường TH Vĩnh Thái.

 Với phương châm Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội đã bầu ra BCH công đoàn nhiệm kì mới với 3 đồng chí, trong đó đồng chí Hoàng Công Thành giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn cở sở nhiệm kì 2017 - 2022.

Tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Viết Trang – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Linh đã trao Kỉ niệm chương "Vì sự nghiệp Công đoàn" cho đồng chí Dương Vĩnh Bắc - Nguyên là Chủ tịch CĐCS trường TH Vĩnh Thái.

    

Vĩnh Thái, ngày 30/11/2017

HCT

Bài viết liên quan