KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG

NĂM HỌC 2018-2019

  1. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, chủ đề năm học của ngành:

CBGVNV chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng  chính sách, Pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh.

Nội bộ sư phạm đoàn kết, phát huy dân chủ, không có đơn thư khiếu kiện; trường học thực sự thân thiện, học sinh tích cực, chăm ngoan. 

Thực hiện tốt chủ đề năm học: “Triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học” và đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh ( 25/8/1954- 25/8/2019)

2. Về tổ chức các hoạt động giáo dục:

2.1. Công tác  phổ cập GDTH

Tổng số HS đầu năm: 293, cuối năm 291, tỉ lệ duy trì 100%. Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỉ lệ 100%

Xã được công nhận duy trì giữ vững đơn vị đạt PCGDTH  mức độ 3. Tỉ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi đạt 96,9%.

2.2. Đội ngũ:

- GVDG cấp Tỉnh: 1 đ/c

- GVDG cấp huyện: 9 đ/c; 3 GVCN giỏi cấp huyện

Kết quả xếp loại chuẩn nghề nghiệp cuối năm học :

- Giáo viên:  18  đ/c( Tốt: 2-11,1% ; Khá: 10-55,6% ; Đạt: 6-33,3%)

- Hiệu trưởng, P Hiệu trưởng: 2 đ/c (  Khá: 2-100%)

  Đánh giá công chức, viên chức: 22 ( HTXSNV: 9-40,1% ; HTTNV:9-40,1%; HTNV:4 - 19,0%  )

3.3.Chất lượng giáo dục văn hóa và hoạt động giáo dục

  *Chất lượng đại trà:

Các mặt đánh giá

Hoàn thành tốt( Tốt)

Hoàn thành

( Đạt)

Chưa hoàn thành( CCG)

SL

TL

SL

TL

SL

TL

Kiến thức-kĩ năng các môn học

62

21,6

222

77,4

3

1,0

Năng lực

176

61,3

108

37,6

3

1,0

Phẩm chất

140

48,8

144

50,2

3

1,0

- Hoàn thành chương trình tiểu học:  52/52   đạt 100%   

- Số học sinh được khen thưởng “HTXS các nội dung học tập và rèn luyện”: 62 em, chiếm 21,6 % 

- Số học sinh được khen thưởng “Có tiến bộ về học tập và rèn luyện” : 90 em      chiếm  31,4%.

- Lớp TTXS:   6    lớp

- Lớp tiên tiến:    4    lớp

* Chất lượng mũi nhọn:

- Cấp tỉnh: 1 giải

- Cấp huyện:  18  giải

4. Xây dựng cơ sở vật chất:

Trong năm đã đầu tư xây dựng CSVC, đồ dùng TBDH, tổng trị giá về xây dựng CSVC là  281.565.000 đồng

5. Công tác thi đua:

16/22 CBGV,NV đạt danh hiệu LĐTT chiếm 72,7 %

1 đ/c được tặng giấy khen của UBND Huyện

3 đ/c được công nhận CSTĐ cơ sở

1 đ/c được LĐLĐ Tỉnh khen

Công đoàn được LĐLĐ Huyện khen

Liên đội mạnh cấp Tỉnh

Tập thể trường được UBND Huyện khen

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

A. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

1. Học sinh:

Khối

Lớp

GVCN

Tổng số

Nữ

Khuyết tật

 

I

1A

Hậu

17

8

 

1B

Huệ

25

11

 

 

 

 

42

19

 

II

2A

V Hương

29

14

 

2B

Hằng

24

15

1(1)

2C

Ng Hiền

24

13

 

 

 

 

77

42

 

III

3A

Hóa

25

15

 

3B

Long

28

15

 

 

 

 

53

30

 

IV

4A

Ch Hiền

19

12

1(1)

4B

Y Lương

21

6

 

 

 

 

41

18

 

V

5A

Đ Hương

27

14

 

5B

19

8

 

5C

Thương

19

6

 

 

 

 

65

28

 

T.trường

12

 

277

137

2

- Điểm trường Thái Lai ( A):         117

- Điểm trường Đông Luật ( B):      161

2. Đội ngũ:

Tổng số CBGV: 22 người ( Biên chế 22) Thiếu 1 so với định mức

Trong đó CBQL: 2 người; GV trực tiếp đứng lớp: 17; Nhân viên: 2 ; TPT Đội: 1

Trình độ chuyên môn: đạt chuẩn 22/22- 100%. Trên chuẩn; 21/22  đạt 95,5%.

Đội ngũ trẻ, năng động, nhiệt tình trong công tác; có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần tự học để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có nhiều GV dạy giỏi các cấp.

Tập thể đoàn kết, có ý thức xây dựng, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao.

3. Cơ sở vật chất:

- Điểm trường Thái Lai: Hệ thống phòng học, phòng chức năng cơ bản đủ nhưng 1 số phòng xuống cấp. Thiếu sân TDTT,  khuôn viên chưa đẹp.

- Điểm trường Đông Luật: Cảnh quan khuôn viên khá đẹp; phòng học đủ, mới; phòng chức năng tương đối đầy đủ;  thiếu phòng dạy học ngoại ngữ, giáo dục nghệ thuật, giáo dục thể chất.

4. Các tổ chức đoàn thể:

- Chi bộ: 20 đảng viên- chiếm tỉ lệ 90,9%. Đội ngũ đảng viên vững vàng về tư tưởng chính trị, mạnh về chuyên môn nghiệp vụ.

- Công đoàn với 22 CĐV, có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, thân ái, tích cực, hăng hái trong tất cả các phong trào thi đua.

- Chi đoàn có 13 đoàn viên, các đ/c đoàn viên năng nổ, nhiệt tình trong mọi hoạt động đặc biệt là hoạt động chuyên môn

- Có chi hội CTĐ và chi hội khuyến học.

- Có 3 tổ CM ( Tổ 1-NK; Tổ 2-3; Tổ 4-5) và tổ VP

5. Những thuận lợi và khó khăn:

5.1.Thuận lợi:

- Nhà trường luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, PGD, các ban ngành đoàn thể.

- Có ban cha mẹ học sinh đồng thuận, ủng hộ nhà trường; luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhà trường một cách thiết thực, kịp thời, hiệu quả.

- Về số lượng cán bộ giáo viên đầy đủ, trẻ, có tinh thần đoàn kết, có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ giáo dục giảng dạy.

- CSVC đã được đầu tư khá đồng bộ, đáp ứng đủ phòng học.

5.2. Khó khăn:

- Có 2 điểm trường cách xa nhau trên 5 km, khó khăn trong việc quản lý và các hoạt động tập thể, bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Nhiều CBGV ở xa, hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, 1 số đ/c có con nhỏ.

- Đời sống của nhiều phụ huynh học sinh còn khó khăn, nên ảnh hưởng tới việc quan tâm đến giáo dục

- Vẫn còn thiếu một số phòng chức năng đáp ứng nhu cầu của trường đạt chuẩn Quốc gia.

B. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, GIẢI PHÁP  NĂM HỌC 2019-2020

  Năm học 2019-2020 là năm học ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; năm học cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, Trường Tiểu học Vĩnh Thái tập trung thực hiện tốt những  nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

  1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lồng ghép với việc triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” do Bộ GD&ĐT phát động.
  2. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, của Ngành và của Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Triển khai thực hiện các mục tiêu về giáo dục và đào tạo mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.
  3. Củng cố vững chắc đơn vị đạt chuẩn PCGDTH mức độ
  4. Thực hiện công tác tự đánh giá trường học; tiến hành đánh giá ngoài và hoàn thành xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia khi hội đủ điều kiện.
  5. Tập trung chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, đổi mới quản lý chỉ đạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng chất lượng năng khiếu.
  6. Nghiêm túc thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư  22/2016/TT-BGDĐT và Văn bản hợp nhất 03/VBHN của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  7. Nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường tự học tập, rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn mới.
  8. Thực hiện có hiệu quả nội dung chủ đề năm học: “Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nhà giáo; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh”.
  9. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Công tác PCGD và duy trì số lượng:

- Huy  ®éng hÕt sè  häc sinh trong ®é tuæi vµo trường chó ý ®Õn sè häc sinh líp 1 trong ®Þa bµn.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, vận động học sinh đi học đầy đủ.

- Xây dựng nề nếp đi học chuyên cần; kh«ng cã häc sinh bá häc gi÷a chõng.                                                                                                

- Tổ chức điều tra tất cả các độ tuổi trong diện phải PCGDTH-XMC;  xử lí, thống kê, cập nhật số liệu chính xác.

- Xây dựng bộ hồ sơ phổ cập đầy đủ, chính xác, rõ ràng và đảm bảo thẩm mỹ.

* Chỉ tiêu:

- Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1.

- Duy trì 100% học sinh đến cuối năm học

- Duy trì xã đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3

2. Bồi dưỡng đội ngũ:

  - Đẩy mạnh cuộc vận động “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  gắn với phong trào “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả chỉ thị 40 của Ban bí thư và chỉ thị 09/2005/QĐ- TTg của Thủ tướng chính phủ  về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử trong trường học.

- Thực hiện tốt các tiêu chí của hiệucvcngười giáo viên Tiểu học theo thông tư 20/2018/TT- BGD&ĐT.

- Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, khắc phục khó khăn, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cán bộ, giáo viên phải có tác phong đạo đức tốt, mẫu mực trong lối sống, sinh hoạt giao tiếp, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

- Xây dựng tốt các mối quan hệ giữa giáo viên với giáo viên, giữa giáo viên với phụ huynh, giữa giáo viên và học sinh,... thực hiện tốt tiêu chí “Không vi phạm đạo đức nhà giáo”.

- Tăng cường đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo định hướng mới lấy học sinh làm trung tâm.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới PPDH, lấy chất lượng học sinh làm cơ sở đánh giá năng lực của giáo viên. Thường xuyên tự đúc rút kinh nghiệm sau mỗi giờ dạy.

- Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy. Giáo viên phải soạn và giảng dạy được GAĐT, bài giảng Elearning; khai thác được thông tin qua Internet, gửi và nhận email; phát huy hiệu quả trang TTĐT của trường, 1 năm mỗi cá nhân có ít nhất 2 bài viết; các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn qua trường học kết nối; sử dụng hiệu quả hộp thư công vụ quangtri.gov.vn.

- Tích cực học tập tự nghiên cứu bằng nhiều hình thức khác nhau: dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, tự nghiên cứu sách báo tài liệu,...Theo học các lớp trên chuẩn để nâng cao trình độ.

- Tham gia tích cực và hiệu quả các hội thi từ trường đến huyện.

- Không ngừng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Giáo viên tự nghiên cứu, nắm vững nội dung, cấu trúc chương trình giáo dục phổ thông mới.

* Chỉ tiêu:

- Xếp loại CC-VC: XS: 15%; Khá: 85%

- Xếp loại theo CNN: XS: 15%; Khá: 85%

- GVDG cấp tỉnh:              1       đ/c ( bảo lưu)

- GVDG huyện:                 9       đ/c ( bảo lưu)

- GVDG cấp trường:          8       đ/c

- GVCN giỏi huyện           4        đ/c 

- GVCN giỏi cấp Tỉnh:      1 đ/c

- Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:

+ LĐTT:                              18      đ/c

+ UBND huyện khen:         2      đ/c

+ CSTĐ cấp huyện:             3    đ/c

+ UBND tỉnh khen:             1 đ/c

3. Tổ chức các hoạt động giáo dục

3.1.Nâng cao chất lượng văn hoá

- Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục theo Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông và công văn 4612/BGD&ĐT ngày 3/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017- 2018.

- Làm cho học sinh ý thức được mục đích của việc học tập, từ đó xây dựng cho các em động cơ thái độ học tập đúng đắn. Tạo cho các em lòng say mê học tập, làm bài và học bài đầy đủ trước khi đến lớp.

- Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Nói không với việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp”. Tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiêm túc đúng thực chất kết quả học tập của học sinh theo 22/2016/TT-BGDĐT và Văn bản hợp nhất 03/VBHN của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiếp tục triển khai dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn tại công văn số 3316/BGDĐT- GDTH ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; duy trì học 7-8 buổi/tuần cho tất cả các khối lớp, riêng lớp 1 bố trí dạy đủ 14-16 tiết TV/tuần. Tăng cường phụ đạo học sinh yếu để các em nắm được các kiến thức, kỹ năng cơ bản của cấp học. Tăng cường rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp.

- Tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, tích cực đổi mới PPDH.

- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, tham gia khảo sát 3 môn (TV, Toán, Tiếng Anh) đối với học sinh lớp 5.

- Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi thường xuyên, liên tục để học sinh củng cố kiến thức một cách vững chắc; giảng dạy toàn diện từ chữ viết, giải toán, viết văn đến cách trình bày...

- Môn Tiếng Anh: Tổ chức dạy Tiếng Anh cho học sinh khối 3-4-5 với thời lượng 4 tiết/tuần; tiếp tục củng cố CLB Tiếng Anh, tăng cường kỹ năng  giao tiếp cho học sinh; tổ chức giao lưu Tiếng Anh cấp trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc hướng dẫn học sinh thi giải toán qua mạng Internet, thi Olimpic Tiếng Anh.

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn chữ - giữ vở, xây dựng nhiều bộ vở sạch chữ đẹp.

* Chỉ tiêu:

Chất lượng đại trà:

- Kiến thức, kỹ năng các môn học :

+ Hoàn thành tốt: 30%

+ Hoàn thành: 69%

+ Chưa hoàn thành: 1%

-  Hoàn thành chương trình Tiểu học:   100%.

- Khen thưởng:

+ Số học sinh được khen thưởng “HTXS về học tập và rèn luyện”: 30% 

+ Số học sinh được khen thưởng “có tiến bộ về học tập và rèn luyện” : 40%

+ Lớp TTXS: 4 lớp

+ Lớp tiên tiến: 6 lớp

Chất lượng mũi nhọn:

- Cấp tỉnh:  2-3 giải( 1 Mĩ thuật; 2 TDTT)

- Cấp huyện: 20 giải ( Chữ viết: 12; TDTT: 8; Mĩ thuật: 2)

3.2. Hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

- Giáo dục bồi dưỡng tình cảm đạo đức học sinh thông qua các môn học, gắn giáo dục lễ giáo với giáo dục niềm tin, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước.

- Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua các môn học văn hoá cũng như các hoạt động trong và ngoài nhà trường.

- Bố trí thời gian giảng dạy các nội dung về an toàn giao thông, phòng ngừa thảm họa; Tích hợp giảng dạy các nội dung về phòng ngừa tai nạn bom mìn, về bảo vệ môi trường,...

- Giáo dục học sinh thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng”. Giáo dục truyền thống, lễ giáo cho các em thông qua các chủ đề, chủ điểm. Giáo dục các em truyền thống yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc và có ý thức khắc phục khó khăn vươn lên trong học tập.

- Thực hiện tốt biện pháp nêu gương- khen thưởng, kỷ luật tích cực trong trường học.

- Giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của học sinh tiểu học : chăm chỉ học tập, tự giác rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của nhà trường.

*Chỉ tiêu:

- Năng lực:    Tốt: 60%; Đạt: 40%

- Phẩm chất:  Tốt: 60%; Đạt: 40%     

3.3. Giáo dục lao động vệ sinh, văn thể mỹ

- Giáo dục các em yêu lao động, biết lao động vừa sức, biết quý trọng người lao động và sản phẩm lao động.

- Biết lao động tự phục vụ, giúp đỡ gia đình; vệ sinh trường lớp; có ý thức sử dụng công trình vệ sinh; chăm sóc các loại cây, hoa ở trường. Đẩy mạnh phong trào xanh hoá phòng học, thực hiện xây dựng môi trường thân thiện.

- Hướng dẫn học sinh biết vệ sinh cá nhân, vệ sinh răng miệng. Biết ăn mặc sạch sẽ, hợp thời tiết, có thói quen giữ vệ sinh nơi công cộng, mang đồng phục trong các ngày lễ hội, đi dép quai hậu khi đến trường.

- Biết hát múa các bài hát trong chương trình, biết thêm một số bài hát ca ngợi quê hương đất nước, thầy cô- mái trường, Đảng và Bác Hồ kính yêu.

- Thành lập và tổ chức tập luyện đội điền kinh, bóng đá, đá cầu...giao lưu giữa các khối lớp và thi đấu tại huyện.

- Đẩy mạnh công tác y tế học đường. Học sinh được tuyên truyền đầy đủ và hiệu quả về giáo dục sức khoẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh ăn uống, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch.

- Phối hợp với Trạm y tế xã kiểm tra sức khoẻ định kỳ, tiêm chủng phòng bệnh.  Các loại hồ sơ y tế được cập nhật đầy đủ. Vận động học sinh mua bảo hiểm thân thể, BHYT .

- Tổ chức tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh cam kết thực hiện đúng luật giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy.

* Chỉ tiêu:

- 100% học sinh có sức khoẻ tốt, được khám sức khỏe, có hồ sơ theo dõi sức khỏe.

- 100% học sinh đến trường ăn mặc gọn gàng, đồng phục vào ngày thứ hai, thứ sáu.

- 100% học sinh tham gia mua BHTT

3.4. Hoạt động Đội- Sao, NGLL

- Xây dựng chương trình và tổ chức tốt các hoạt động của liên đội đúng theo quy trình công tác Đội trong nhà trường nhằm thực hiện vai trò giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng Cách mạng, đạo đức, nhân cách của người Việt Nam cho HS theo 5 điều Bác Hồ dạy.

- Phát huy vai trò của đội TNTP trong việc giữ vững trật tự, kỷ cương, nền nếp trường học, thực hiện tốt những quy định, nội quy của nhà trường.

- Phối hợp với Đoàn TNCS HCM địa phương tổ chức tốt hoạt động Đội trên địa bàn dân cư, góp phần quản lý học sinh tại địa bàn dân cư một cách chặt chẽ

- Kiện toàn tổ chức Đội.

- Đưa hoạt động  Đội đi vào hoạt động có chiều sâu, hiệu quả. Tích cực giáo dục học sinh thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đội, tổ chức tập huấn cán bộ đội cho ban chỉ huy chi đội, liên đội để hoàn thành các chuyên hiệu đội viên.

- Tổ chức tốt các hoạt động tập thể, ngoài giờ lên lớp; tổ chức ôn luyện các bài dân vũ để hoạt động giữa giờ.

- Phối hợp với GV bộ môn tổ chức CLB Tiếng Anh và tổ chức hoạt động (1 lần/tháng)

- Tổ chức phong trào “ đọc và làm theo báo Đội”.

- Tổ chức các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ xã và bia tưởng niệm các AHLS hi sinh khi tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ.

- Tổ chức hội thi văn nghệ nhân ngày 20/11.

- Tổ chức truyền thông về phòng ngừa thảm họa, tai nạn thương tích.

- Tổ chức hội thi “ Kể chuyện theo sách”

- Tổ chức ngày sách Việt Nam 21/4.

Chỉ tiêu:

Giữ vững liên đội mạnh cấp Tỉnh.

4. Xây dựng các điều kiện  phục vụ cho dạy và học:

- Tham mưu với UBND xã, ban cha mẹ học sinh đầu tư các hạng mục phục vụ hoạt động dạy và học và hướng đến xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

- Mua sắm bổ sung các thiết bị, đồ dùng dạy học đảm bảo đủ đồ dùng dạy học cho các khối lớp.

- Đẩy mạnh phong trào làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa…Mua sắm các thiết bị dạy học hiện đại phục vụ cho giảng dạy của giáo viên.

- Dự kiến xây dựng, tu sửa CSVC trong năm học 2019-2020:

TT

Nội dung

Kinh phí

Dự kiến nguồn

1

Sửa chữa nhà xe học sinh( Thái Lai)

19.010.000

Tài trợ

2

Nâng cấp sân Thể dục ( Thái Lai)

40.000.000

Tài trợ

3

Làm mái che đường dẫn ( Đông Luật)

24.000.000

Tài trợ

4

Bắt camera an ninh, lớp học

45.000.000

Ngân sách

5

Tu sửa điện, nước, máy móc,....

50.000.000

Ngân sách

6

Tu sửa mái nhà công vụ

5.000.000

Ngân sách

7

Mua 3 TV 55 inch phục vụ dạy học

42.000.000

Ngân sách

8

Bổ sung sách cho TV

10.000.000

Ngân sách

9

Cải tạo, mở rộng TV

20.000.000

Ngân sách

 

 

255.010.000

 

  (Dự kiến: vận động tài trợ 83.010.000 đồng, ngân sách 172.000.000 đồng)

5. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và KĐCL:

- Tham mưu UBND xã, ban cha mẹ học sinh huy động các nguồn vốn để tu sửa các hạng mục đã xuống cấp và  xây dựng  mới CSVC theo hướng đạt chuẩn.

- Cải tạo khuôn viên trường lớp ngày càng đẹp hơn.

- Tiến hành công tác tự đánh giá trường học; tổ chức đánh giá ngoài khi đủ điều kiện đạt trường chuẩn.

6. Công tác quản lý:

- Bám sát các văn bản chỉ đạo của ngành và vËn dông ®iÒu lÖ trưêng tiÓu häc ®Ó thùc hiÖn.

 - Qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña nhµ trưêng b»ng kÕ ho¹ch. Cã kÕ ho¹ch cho tõng th¸ng, tõng tuÇn cô thÓ.

- Xây dựng quy chế hoạt động của nhà trường và áp dụng từ đầu năm học.

- Củng cố kết quả các cuộc vận động "chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục",  "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Tập trung vào các nhiệm vụ sau: Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, chuyên môn nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Ph©n c«ng c«ng viÖc hîp lý. T«n träng ý kiÕn c¸ nh©n, l¾ng nghe ý kiÕn tËp thÓ nh»m ph¸t huy c¸c ưu ®iÓm, nh÷ng mÆt m¹nh tÝch cùc cña mäi thµnh viªn trong nhµ trưêng.

- Ph¸t huy tinh thÇn lµm chñ tËp thÓ, th¼ng th¾n ®Êu tranh phª vµ tù phª.

- Cã chÕ ®é héi häp hîp lý.

- T¨ng cưêng c«ng t¸c thanh- kiÓm tra. §¶m b¶o thanh tra toµn diÖn 30% vµ 100% vÒ chuyªn m«n vµ c¸c néi dung kh¸c. T¨ng cưêng dù giê ®ét xuÊt ®Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc sư ph¹m cña gi¸o viªn

- Chó ý c«ng t¸c th«ng tin 2 chiÒu: Tõ Phßng - Têng;  Tõ trưêng - tổ chuyên môn - c¸ nh©n.

- Coi träng c«ng t¸c thi ®ua; khen chª ®óng người, đúng việc.

- Lµm  tèt c«ng t¸c tham mưu víi c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn địa phương.

- TiÕp tôc kiÖn toµn Ban thanh tra nh©n d©n, lµm ®óng chøc n¨ng, t¹o niÒm tin cho CBGV trong tr­­êng.  

7. Công tác đoàn thể và các bộ phận

7.1. Công đoàn

- Tổ chức hội nghị đầu năm học, đề ra phương hướng kế hoạch hoạt động, tổ chức đổi mới phương thức hoạt động cả về nội dung lẫn hình thức.

- Phối, kết hợp với chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trường, động viên đoàn viên công đoàn hưởng ứng các phong trào thi đua, cam kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020.

- Đẩy mạnh các hoạt động VN-TDTT; các hoạt động tình nghĩa, từ thiện

7.2. Chi đoàn

- Gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào của nhà trường, đặc biệt là các hoạt động bề nổi. Chủ trì, chỉ đạo Liên đội tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

7.3. Chi hội Chữ thập đỏ

- Tiếp tục củng cố  tổ chức Chi hội chữ thập đỏ trong nhà trường. Phối hợp với Chi đoàn, TPT Đội triển khai hoạt động thiếu niên CTĐ trong trường học. Triển khai các văn bản về CTĐ đầy đủ; tham gia hiến máu tình nguyện đảm bảo chỉ tiêu giao.

7.4. Ban cha mẹ học sinh

- Phối hợp với nhà trường, các đoàn thể xã hội tăng cường giáo dục học sinh.

- Phối hợp, thống nhất với các lực lượng xã hội, tạo được sự đồng thuận trong phụ huynh nhằm huy động cao nhất các nguồn lực để tạo điều kiện tăng trưởng CSVC trường học.

- Thường xuyên trao đổi, kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc trong công tác giáo dục.

7.5. Thư viện- Thiết bị

- Phát huy Thư viện đạt chuẩn, tổ chức hoạt động hiệu quả ở cả 2 khu vực; tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4.

- Tổ chức cho GV mượn bộ ĐDDH từ đầu năm; Phát huy hiệu quả của phòng máy, phòng nghe nhìn.

- Tổ chức giới thiệu sách vào các buổi chào cờ đầu tuần ( 1 lần/1 khu vực, vào tuần 2 và tuần 3)

- Có kế hoạch từng bước xây dựng Thư viện thân thiện, tiến tới xây dựng Thư viên Tiên tiến vào năm học sau.

7.6. Tài vụ- Văn phòng

- Tiếp tục thực hiện đảm bảo, có hiệu quả NĐ 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ về tài chính.

- Việc vận động nguồn tài trợ thực hiện theo thông tư 16/2018, được sự đồng thuận của UBND xã và phê duyệt của Phòng GD&ĐT.

- Thu, chi đúng mục đích, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

- Tiếp tục thực hiện “Đổi mới công tác tài chính”, thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ.

- Giải quyết các chế độ chính sách cho CBGV-NV kịp thời

- Văn phòng xử lý, lưu trữ các loại văn bản theo chức năng của mình; Quán xuyến các công việc mang tính chất hành chính, lễ tân.

8. Kiến nghị, đề xuất:

- Đề nghị lãnh đạo các cấp quan tâm hơn nữa để nhà trường có đủ các phòng học, phòng chức năng nhằm tổ chức tốt các hoạt động dạy - học, từng bước hoàn thiện các hạng mục còn thiếu theo nhu cầu của trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Đề nghị UBND xã hoàn thành giải tỏa trường Mầm non Vĩnh Thái, đảm bảo an toàn cho học sinh.

- Đề nghị Phòng GD&ĐT tham mưu với UBND huyện bố trí thêm 1 GV Tiểu học, 1 GV Tiếng Anh, 1 GV tin học.

       Chỉ tiêu chung

Phấn đấu đạt các danh hiệu:

Chi bộ TSVM xuất sắc

Tập thể LĐTT

                              Công đoàn được LĐLĐ tỉnh khen thưởng

                              Liên đội  mạnh cấp Tỉnh

Năm học mới 2019-2020 với những nhiệm vụ đang đặt ra ở phía trước đầy thách thức, nhưng với niềm tin, có sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT, sự đồng thuận, quan tâm tạo điều kiện của ban cha mẹ học sinh, các đoàn thể, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm cao của đội ngũ, tập thể CBGV, NV Trường Tiểu học Vĩnh Thái quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới./.                                                                   

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh; (b/c)

- UBND xã; (b/c)

- Các bộ phận;   

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Dương Vĩnh Bắc

 

 

QUY TRÌNH NĂM HỌC 2019-2020

 

Thời gian

Công việc trọng tâm

 

 

8/2019

- Tham gia BDTX hè 2019

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới

- Tập trung học sinh, vệ sinh trường lớp

- Các lớp ôn tập, kiểm tra lại

- Tổ chức hội nghị tổ, hội nghị XDKH trường

- Họp với ban cha mẹ học sinh về kế hoạch năm học

- Tổ chức hội nghị phụ huynh đầu năm

 

 

9/2019

- Tổ chức khai giảng năm học mới

- Điều tra PCGD

- Tổ chức hội nghị Công đoàn; đại hội Chi đoàn, Liên đội

- Kiểm tra nề nếp dạy và học

- Triển khai giải toán, Olimpic tiếng Anh

 

 

10/2019

- Kiểm tra nề nếp dạy và học, không gian lớp học.

- Thi GVDG cấp trường

- Tham gia thi GVCN giỏi cấp huyện( vòng 1)

- Tổ chức các hoạt động 20/10

- Củng cố CLB Tiếng Anh

- Thi TDTT cấp trường

- Bồi dưỡng giải toán, Tiếng Anh,TDTT, Mĩ thuật, chữ viết

 

 

11/2019

- Kiểm tra các phong trào 20/11

- Tổ chức các hoạt động 20/11

- Thi GVCN giỏi cấp huyện ( vòng 2)

- Bồi dưỡng giải toán, Tiếng Anh, TDTT, Mĩ thuật, chữ viết

 

 

12/2019

- Ôn tập, kiểm tra học kỳ I

- Tổ chức hoạt động 22/12, Giao lưu Tiếng Anh cấp trường

- Kiểm tra nề nếp dạy và học

- Bồi dưỡng giải toán, Tiếng Anh, TDTT, MT

- Thi Tiếng Anh, giải toán cấp trường

- Tham gia thi TDTT cấp huyện

- Tham gia thi GVCN giỏi cấp Tỉnh

 

 

01/2020

- Sơ kết học kỳ I

- Tổ chức hội nghị phụ huynh

- Bồi dưỡng đội thi giải toán, tiếng Anh dự thi huyện,TDTT, Mĩ thuật, chữ viết

- Giao lưu Tiếng Anh, IOE cấp huyện

 

02/2020

- Kiểm tra nề nếp dạy và học

- Bồi dưỡng TDTT, Mĩ thuật, chữ viết

- Thi TDTT cấp huyện

 

 

3/2020

- Tổ chức hoạt động 26/3

- Kiểm tra nề nếp dạy và học

- Thi VS-CĐ cấp trường

- Bồi dưỡng đội thi giải toán cấp huyện, Mĩ thuật, chữ viết

- Thi giải toán cấp huyện

- Giao lưu tiếng Anh cấp cụm

- Khảo sát học sinh lớp 5

 

 

4/2020

- Hướng dẫn ôn tập cuối năm

- Kiểm tra nề nếp dạy và học

- Tổ chức hoạt động nhân ngày sách Việt Nam 21/4

- Tham gia giải thưởng Mĩ thuật Việt Nam cấp huyện

- Thi VSCĐ cấp huyện

 

5/2020

- Kiểm tra, đánh giá  chất lượng cuối năm

- Xét hoàn thành chương trình tiểu học

- Hoàn thành các báo cáo cuối năm, lưu hồ sơ

- Tổng kết năm học

 

 

6,7,8/2020

- Giáo viên nghỉ hè. Các bộ phận trực hè

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hè

- Tuyển sinh lớp 1

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới